PANDUAN MENGISI BORANG T6BRTJ

 

1.  Borang T6BRTJ ini adalah untuk MURID SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN yang hendak  

      membuat rayuan tukar jurusan Tingkatan Enam Tahun 2016.

 

2.  Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan

      seperti berikut:

 

 

i.     Keputusan Peperiksaan SPM 2015

ii.    Inventori Minat Kerjaya dan

 iii.    Dokumen yang berkaitan

 

 

3.  Borang ini hendaklah dikembalikan kepada Jabatan Pendidikan Negeri/ Pejabat Pendidikan

 

 Daerah dengan mendapat perakuan Pengetua sekolah di mana murid berkenaan belajar.

 

 

 

4.  Tarikh tutup permohonan ialah pada 27 Mei 2016.

 

 

5.  Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan.

 

 

6.  Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar.

 

 

7.  Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri kepada semua

 

     calon melalui Sekolah Pusat Tingkatan Enam masing-masing.

 

 

8.  Borang permohonan yang tidak lengkap diisi akan ditolak.

 

 

Download Borang  T6BRTJ