LAMPIRAN 1
SENARAI KETUA JABATAN

TEMPAT BERTUGAS CALON

KETUA JABATAN

SM Pendidikan Khas SM Teknik/Vokasional SM Berasrama Penuh

SM Agama/SABK

Bahagian Pendidikan Khas

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional

Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama

Penuh/Kluster

Bahagian Pendidikan Islam

Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN)

Pusat Kegiatan Guru

Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan

Institut Pendidikan Guru Kampus

Kolej Matrikulasi

Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia

Pengarah Bahagian Matrikulasi

Pegawai-pegawai yang dipinjamkan/tukar

sementara/mengisi jawatan kader KPM

Ketua Jabatan/Agensi yang menyimpan Buku

Rekod Perkhidmatan (BRP) pegawai / di mana pegawai ditempatkan